Podnikáte s pozitivním dopadem?

Jsme budoucností vašeho úspěchu.

 • Odbornost

  Pokud se nebojíte tvrdé práce, jste na správné adrese. Propojujeme nejlepší projekty se špičkovými odborníky.

 • Hrdost

  Chceme posouvat kupředu projekty a týmy, které důvěřují ve vlastní schopnosti a stojí si za tím, co už dokázali.

 • Ambice

  Přemýšlíte, jestli budete na trhu fungovat ještě za deset let? Snažíte se o udržitelnost, a to se nám líbí.

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2016!


Proč toděláme


 • Spolupracujeme s podnikatelskými projekty, pro které je pozitivní dopad na společnost na prvním místě. Z této myšlenky vychází název programu – Impact First. Ze zkušenosti v Impact Hub v zahraničí i České republice víme, že existuje velký prostor pro stírání hranic mezi neziskovým a komerčním světem. Věříme, že social business je budoucnost podnikání.
 • Motivujeme firmy, podnikatele a organizace k intenzivní práci na projektu, díky němuž dosáhnou maximálního úspěchu za krátkou dobu.
 • Naším cílem je zajistit funkčnost a udržitelnost projektů, škálovatelnost aktivit a dopadu. Proto jsme ke spolupráci přizvali profesionály, kteří společně s účastníky programu definují klíčové oblasti pro další rozvoj projektů.
 • Zprostředkováváme podnikatelský pohled na společensky prospěšné projekty. Jde nám především o to, aby se postavily na vlastní nohy. Nezaměřujeme se na granty, ale na soběstačnost projektu s alespoň 50% výnosy a na některé formy fundraisingu.


Proč si vybratprávě nás


 • Identifikovali jsme oblasti, které jsou klíčové pro rozvoj startupů v oblasti společensky prospěšného podnikání. Jednotlivé části programu jsou šité na míru, konzultace a poradenství poskytují profesionálové z oboru. Nastaví s vámi parametry, které podpoří udržitelnost projektu a sníží riziko neúspěchu.
 • Během programu si ověříte životaschopnost svého projektu. Podíváte se na něj z různých perspektiv a zaměříte se na potřeby vaší cílové skupiny, obchodní a provozní model a schopnosti týmu. Budete moci individuálně konzultovat možnost a smysluplnost úvěru v rámci sociálního bankovnictví České spořitelny.
 • Nejlepší týmy u nás spolupracují s přiděleným mentorem, který s nimi jejich projekt konzultuje a vede je v dalších krocích optimalizace procesů. Identifikuje silné a slabé stránky, vymezí podnikatelskou příležitost a doporučí dodatečné zdroje příjmů.
 • Účastník s největším pokrokem získá další podporu mentora a grant ve výši 50 000 Kč. Během programu pak nejlepší týmy obdrží 15 000 až 50 000 Kč na testování podnikatelského záměru.


V čem spočíváakcelerační program
Benefityprogramu


Impact First - Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu

Naším hlavním cílem ve vašem projektu je snížit rizika neúspěchu a nastavit optimální finanční model do budoucnosti. Systematického plánování se přestanete bát, přinese vám jistotu do vašich dalších aktivit.

Impact First - Podnikatelské příležitosti

Podnikatelské příležitosti

Odborně vás povedeme tak, abyste si sami byli schopni uvědomit silné a slabé stránky projektu. Poradíme vám, v jakých oblastech byste se na trhu mohli prosadit a už nikdy nepropásli vhodnou příležitost.

Impact First - Zákazník - klíč k úspěchu

Zákazník – klíč k úspěchu

Pro váš byznys je nejzásadnější znát potřeby toho, komu nabízíte své služby nebo produkty. Naučíme vás metody, jak si co nejlépe cílového uživatele specifikovat, jak zjistit, co chce a za co je ochoten zaplatit.

Impact First - Cesta k úvěru

Cesta k úvěru

Během programu budete moci konzultovat možnost úvěru u České spořitelny. Pokud předložíte perfektní byznys plán a jasně definované záruky budoucího fungování, můžete na něj dosáhnout.

Kolikto stojí

Pokud týmy postoupí do druhého sprintu mezi 10 semifinalistů, skládají finanční poplatek 10 000 Kč.* V něm jsou zahrnuté veškeré služby, které účastníci během programu dostávají: zajištění odborných workshopů, individuální konzultace a mentoring pro každý projekt, konzultace organizačního týmu, přístup k mikrograntům na prototypování ve výši 15 000 až 50 000 Kč, finanční odměna pro vítěze a možnost žádosti o úvěr u České spořitelny. Reálná cena programu je 75 000 Kč. Program financuje Česká spořitelna, obsahově ho zajišťuje Impact Hub.


* Majitelé osobního nebo podnikatelského účtu u České spořitelny, kteří si ho založili nejpozději do 31. 7. 2015, skládají účastnický poplatek ve výši 5 000 Kč.

Harmonogramprogramu