Vyplňtepřihlášku


Do 15. února 2017 je pro všechny registrované snížena cena programu na 7 000 Kč. Po tomto termínu je cena 10 000 Kč. Pro zákazníky České spořitelny je cena snížena až do uzavření přihlášek.
Přihlášky můžete podávat do 26. února 2017.
Kontaktní osoba
Informace o projektu

Poznámka k vyplňování přihlášky: Snažte se odpovídat stručně a výstižně, není nutné odpovědi široce rozvíjet.

Stručný popis projektu

Popište, prosím, váš projekt v jednom odstavci tak, aby byl srozumitelný i někomu, kdo se nepohybuje ve vašem oboru. Text bychom následně rádi uveřejnili na webu Impact First, pokud se stanete účastníkem programu (max 500 znaků).

Společenský problém

Popište společenský problém, který projektem řešíte a jeho důležitost. Pro koho je projekt určený? Specifikujte co nejblíže, včetně počtu lidí. Jaké máte zkušenosti s touto skupinou lidí v rámci své činnosti?

Jaké jsou cíle vašeho projektu?

Řekněte nám, jaké jsou vaše cíle v oblasti vašeho podnikání? Kolik máte zákazníků nebo uživatelů a jak plánujete jejich počet zvýšit? Jaký je časový rámec vašeho plánu? Jaké číslo by podle vás bylo uspokojivé?

V jaké fázi Projektu jste? *

Start-up (jsme ve fázi rozjezdu projektu, máme tým, část zdrojů a ověřen byznys model)
Provoz (projekt již nějakou dobu funguje)
Plánovaní rozšíření/růst (připravujeme se na rozšíření projektu)

Vaši zákazníci a uživatelé

Komu je přednostně určen váš projekt? Jaký typ zákazníků/uživatelů máte? Máte v této oblasti zkušenosti z minulosti? Jakým způsobem by podle vás měla vaše účast v tomto programu vaši cílovou skupinu zákazníků/uživatelů ovlivnit?

Popište prosím stručně měřitelný sociální dopad vašeho projektu (vyčíslete)

Realizace projektu

Popište, prosím, reálný průběh/fungování vašeho projektu. Čím je projekt specifický? Uveďte výjimečné vlastnosti navrhovaného řešení a jejich provázanost s potřebami zákazníků, resp. co byste na existujícím projektu chtěli zlepšit a upravit.

Finanční udržitelnost

Uveďte, prosím, z jakých zdrojů a v jakém rozsahu (v %) byl doposud projekt financován (dotace, soukromé investice, granty, dary, jiné).

Zvažujete financování projektu pomocí úvěru v případě, že se vám podaří nastavit udržitelný model vašeho podnikání?

Personální obsazení projektu

Kdo je součástí vašeho týmu, jakou část projektu má na starosti a jaké jsou jeho časové kapacity? Proč by měl projekt realizovat právě tento tým, ne někdo jiný?

Kolik máte placených zaměstnanců (v plných přepočtených úvazcích)?

Kolik z těchto zaměstnanců je ze znevýhodněných skupin (v plných přepočtených úvazcích)?

Roční obrat společnosti realizující projekt (objem tržeb a/nebo přijatých dotací za poslední rok v tis. Kč, orientační hodnota).

Proč se hlásíte do programu Impact First?

Jaké jsou vaše cíle v průběhu programu? Jak by mělo vaše podnikání ideálně vypadat po 5 měsících v Impact First?

Jaké ambice má váš projekt pro následující 3 roky?

Odkud jste se o programu Impact First dozvěděli?

Logo

Prosím, pokud už má váš projekt logo, přiložte ho k přihlášce, abychom ho mohli zveřejnit na webu Impact First, pokud se stanete účastníkem programu. (formát jpg 300×300 px)

Další zdroje

Považujete-li to za důležité, prosím vložte odkaz na maximálně tři další zdroje informací (např. odkaz na webové stránky projektu, odkaz na uložené dodatečné dokumenty (např. výroční zpráva, výsledky hospodařeni), odkaz na profily členů týmu).

Jste klientem České spořitelny? *

Jsem klientem (jako právnická osoba)
Nejsem klientem

Zpracování osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zařazením veškerých údajů z přihlášky projektu do informační databáze přístupné veřejnosti. Osobní data budou chráněna v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. *

Souhlasím s tím, aby fotky a videa z workshopů Impact First, na kterých jsem, mohl Impact Hub používat k propagaci akceleračních programů v médiích a prostřednictvím svých komunikačních kanálů. (webové stránky, sociální sítě, newslettery apod.) *

Pravidla programu

Souhlasím s Pravidly účasti programu Impact First a budu respektovat rozhodnutí poroty. *

Souhlasím s čestným prohlášením. *

Účastnický poplatek

Beru na vědomí, že pokud můj projekt postoupí z prvního sprintu (Kickoff) do druhého sprintu programu (viz záložka průběh programu), zaplatím účastnický poplatek ve výši 7 000 Kč/10 000 Kč **.
Poplatek zahrnuje zajištění odborných workshopů, služby vybraných odborných konzultantů pro každý projekt, konzultace organizačního týmu akcelerátoru, přístup k mikrograntům ve výši 15 000-50 000 Kč a možnost žádosti o úvěr České spořitelny)./p>

** Majitelé účtu pro soukromou/právnickou osobu u České spořitelny zřízeného nejpozději do 31.7.2016 zaplatí poplatek ve výši 7000 Kč, ostatní uhradí poplatek ve výši 10 000 Kč.