PrůběhprogramuPrvní etapa: Start

Start – příprava

Vybereme dvacet účastníků, kteří se začnou připravovat na zahajovací jednodenní Kickoff. Odehrají se dva, jeden v Čechách a druhý na Moravě. Vybraných dvakrát deset týmů si na setkání připraví strukturovanou prezentaci, naučí se připravit one pager a Lean Canvas pro svůj projekt.

Druhá etapa: První sprint

První sprint – Kickoff

Na Kickoffu každý tým přednese připravenou prezentaci a obdrží zpětnou vazbu od poroty. Během dne se naučí testovat aspekty svého podnikatelského záměru a představit výsledky. Porota nakonec dne vybírá pět účastníků v Čechách a pět účastníků na Moravě, kteří postoupí do druhého sprintu.
Třetí etapa: Druhý sprint

Druhý sprint

Týmy se během dvou měsíců naučí pracovat s metodou Design thinking – tvořit řešení na základě potřeb cílové skupiny. Budou testovat prototypy svých aktivit, vyhodnocovat výsledky a upravovat svoji strategii. Nejlepší získávají 15 000 až 50 000 Kč na experimenty a služby konzultantů. Do třetího sprintu postupují čtyři vybraní účastníci.


Čtvrtá etapa: Třetí sprint

Třetí sprint

Týmy se naučí postavit podnikatelský model, identifikovat zdroje financování, škálovat způsoby svých aktivit a pracovat s cílovou skupinou. Na této cestě je podpoří přidělení mentoři. Účastníci získávají členství v Impact Hubu v Praze, Brně a Ostravě. Budou tak mít přístup k další paletě odborníků a dalším možnostem inspirace a rozvoje.
Pátá etapa: Cíl

Cíl – vyhlášení vítěze

Na závěr se za účasti veřejnosti a médií uskuteční slavnostní prezentace čtyř finalistů programu, kteří získávají napojení na investory, možnost získat úvěr od České spořitelny a mediální propagaci. Absolutní vítěz si odnáší 50 000 Kč.