V cílové rovince se potkáme se sedmi týmy - Impact First : Impact First

V cílové rovince se potkáme se sedmi týmy

Praha, 14. května 2018

Své kroky a především pokroky odprezentovalo 8 projektů, které jsou součástí šestého běhu akceleračního programu Impact First. Během odpoledne odborná porota rozhodovala o týmech, které mají možnost postoupit do závěrečné fáze akcelerace. Na základě vývoje týmů, jejich dalším potřebám a angažovanosti v akceleraci vybrala porota z osmi týmů sedm postupujících.  

Mezi postupujícími týmy je například projekt Oživeno od komunity Bétel, který se zaměřuje na pomoc mužům v boji se závislostí, a to prostřednictvím práce při stěhování, opravování použitého nábytku. Oživeno nově založilo komunitu i pro ženy, které bojují se závislostmi. Dalším postupujícím projektem je organizace Náruč od Modrého domečku, kteří se během akcelerace zaměřují na cenotvorbu a revitalizaci byznys plánu. Posláním organizace je poskytnout sociální služby a zaměstnání na chráněném pracovním trhu lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Z minulých ročníků můžete znát projekty jako je třeba Freya, Camellus nebo Cukrárna Ludmilka.

 

Závěrečné prezentace týmy předvedou ve čtvrtek 21. června od 17 do 19 hod, v budově České spořitelny v Rytířské ulici. Na pořadu budou opět prezentace účastníků a vyhlášení nejlepšího týmu. Registrovat se na závěrečné setkání můžete tady. 

Máte také projekt, který je společnosti prospěšný nebo o nějakém víte? Právě teď máte možnost přihlásit se do dalšího běhu Impact First. Přihlášky jsou otevřené do 22. května 2018.

Cena za účast v programu je 10 000 Kč. První sprint (úvodní celodenní workshop) je bezplatný, částka 10 000 Kč je splatná v případě postupu do 2. sprintu. Při jejím zaslání do 17. května 2018 je účastnický poplatek snížen na 7 000 Kč. Pro týmy, které mají účet v České spořitelně, platí také tato snížená cena (počítá se některý z běžných účtů pro podnikatele založený na organizaci přihlášenou do programu).

Přihlášky a podrobnější informace k akceleraci najdete tady s případnými dotazy se můžete rovnou obrátit na koordinátorku na e-mailu katka.bouskova@impacthub.cz. 

  • Datum publikování: 14. května 2018