Další týmy se vrhají do akcelerace - Impact First : Impact First

Další týmy se vrhají do akcelerace

Praha, 05. září 2018

Do podzimního běhu se nám přihlásilo 26 organizací, z nich odborná porota složená ze zástupců Impact Hubu, České spořitelny, Nadace České spořitelny a mentorů, vybrala devět projektů, které čekají náročné tři měsíce plné akcelerace.

Patří mezi ně:

Aplikace Dobromila – je zaměřena na on-line propojování neziskového, veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím jednoduché webové platformy.

Děti v pohybu – organizace se zaměřuje na hledání příčin nezralosti centrálního nervového systému u dětí. Díky včasné diagnostice a vytvoření terapeutického programu chtějí pomoci dětem zmírnit dopad vyplývající z neuromotorické nezralosti.

Efektivní trénink – cílem  projektu je podpořit vzdělávání v institucích, které poskytují sociální služby pro osoby s mentálním postižením, a to prostřednictvím nástrojů pro cílený rozvoj jejich schopností a dovedností důležitých pro jejich samostatný život v komunitě.

Iglou pro lidi bez domova – organizace navrhla izotermický přístřešek, který díky lidskému tělu v něm udržuje teplotu o 15 až 18 stupňů vyšší než je venku a  zlepšuje tak životní podmínky bezdomovců během mrazivých dnů.

Institut důstojného stárnutí DČCE – tým navrhl a v praxi ověřuje komunitní systém integrované podpory seniorů v obcích, kde se snaží vytvořit ucelenou a systémovou síť v rámci celého správního území velkých obcí.

Kreativní partnerství – roční vzdělávací program, který prostřednictvím strukturované spolupráce učitelů a umělců zavádí do škol zážitkovou výuku běžných předmětů s využitím umění.

Moment Charity Shops – síť dobročinných obchodů, které jsou založené na principu dárcovství. Lidé do nich darují své nepotřebné oblečení a věci z domácnosti, výtěžek z prodeje podporuje sociálně či environmentálně prospěšné projekty.

Na plný plyn – společnost pomáhá vytvářet zdravé vztahy rodinám, pěstounům a párům a zvládat tak každodenní péči o děti zdravé i s handicapem. Realizací projektu Dobrovolnického centra se snaží o zapojení mladých i starších do místní komunity.

Replug me – projekt se zabývá vlivem sociálních sítí a mobilních technologií na náš každodenní život a mezilidské vztahy. Poskytuje praktická řešení pro každého tak,  aby technologie sloužily nám a ne my jim.

Všechny týmy teď čeká akcelerační program, kdy získají svého mentora, budou mít k dispozici expertní síť a sérii workshopů na specifická témata. V říjnu se zúčastní tzv. postupové brány tj. vyhodnocení po absolvování první části akcelerátoru, kdy vybrané projekty pak postoupí do druhé závěrečné fáze. Projekt, který během celého akcelerátoru dosáhne největšího růstu, pak kromě další podpory dostává finanční dar ve výši 50 000 Kč od Nadace České spořitelny. Každý finalista akcelerátoru Impact First tak získává v programu individuální odbornou podporu v hodnotě minimálně 60 000 Kč.

Nejlepší projekty 7. běhu akceleračního programu budou vyhlášeny na slavnostním zakončení 26. listopadu 2018 v 17:00 v budově České spořitelny, v Rytířské 29 v Praze. Vítězem předchozího běhu se stala organizace Bétel s projektem Oživeno. S dalšími úspěšnými absolventy předchozích běhů akcelerátoru se můžete seznámit na stránkách http://www.impactfirst.cz.

 

  • Datum publikování: 05. září 2018