Alt+Enter - Impact First : Impact First

Alt+Enter

  • Účastník 1. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Cílem projektu je zachránit vyhozené a vyřazené věci a následně je přetvořit do nových podob. Většina populace podléhá vlivu reklamy a trendů, kupuje nadbytek věcí, kterými pak plýtvá a nehledí na kvalitu materiálu, zpracování nebo původ. Projekt je určen pro ty, kteří si uvědomují, že je třeba dělat věci jinak. Pomocí workshopů a návodů bude lidem ukazovat, jak s odpadem pracovat. Zákazníci si tedy budou moci finální výrobky koupit od designérek, anebo si ho sami vyrobit.