Aranžérie - Impact First : Impact First

Aranžérie

  • Finalista 2. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Aranžérie je sociální podnik neziskové organizace Společnosti "E", která podporuje lidi s epilepsií ajejich blízké již 25 let. Výrazným problémem, který život s epilepsií přináší, je složité získávání zaměstnání. V Aranžérii vytváříme květinové dekorace na zakázku a zaměstnáváme lidi s epilepsií, kteří se rozhodli pro aktivní přístup a zlepšení své životní situace. Jde o projekt zaměstnávání lidí s touto diagnózou.
  • Podrobnosti