Centrum Rosa - Impact First : Impact First

Centrum Rosa

  • Účastník 5. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Centrum Rosa je společenské, kulturní a vzdělávací centrum pro seniory a jejich rodinné příslušníky. Jsme otevřeni celé společnosti. Konají se zde přednášky koncerty, výstavy, divadelní i taneční vystoupení, semináře a besedy s výraznými osobnostmi, různé kurzy - např. počítačové, jazykové, výtvarné, zdravotní cvičení, trénink paměti, divadelní kroužek, ale také přednášky seniorů seniorům. Vydáváme měsíčník Rosení. Fungujeme jako platforma pro mezigenerační setkávání s tvůrčím a holistickým přístupem.
  • Podrobnosti