Digitalizace a skartace - Impact First : Impact First

Digitalizace a skartace

  • Účastník 1. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Projekt bude zaměstnávat ženy se zdravotním postižením. Řeší tedy nejen problém nezaměstnanosti, ale také pomáhá hendikepovaným lidem. Firmám nabízí službu digitalizace a skartace dokumentů v režimu náhradního plnění, kdy firmy místo povinného odvodu nakoupí v požadované hodnotě služby. Prostředky tak povedou k přímé a udržitelné podpoře zaměstnanosti osob se zdravotním postižením.
  • Podrobnosti