Ethnocatering - Impact First : Impact First

Ethnocatering

  • Finalista 4. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Projekt Ethnocatering vychází z koncepce sociálního podnikání Inbáze, z. s.
    Ženám migrantkám, které jsou znevýhodněny na trhu práce, poskytuje důstojné zaměstnání a pomáhá jim prostřednictvím jejich tradiční dovednosti k integraci do české společnosti. Tyto ženy mají možnost se dále vzdělávat a rozšiřovat si svoji kvalifikaci.
    Zisk z Ethnocateringu je použit na rozvoj integračních programů komunitního centra InBáze, které pomáhá migrantům nalézt důstojné místo v české společnosti.
  • Podrobnosti