Monitor půdy - Impact First : Impact First

Monitor půdy

  • Finalista 4. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Půda vlastníkům přináší hmotný příjem s jejím obhospodařováním. Je však také veřejným statkem a majitelé mají ze zákona povinnost se o půdu starat s péčí řádného hospodáře. Monitor půdy Vám zajistí kompletní servis odběru a rozboru vzorků Vaší půdy, včetně monitorovací zprávy podle metodiky VÚMOP. Tato zpráva poslouží při sjednávání pachtu či zhodnocení stavu půdy při nákupu nebo prodeji pozemků.
  • Podrobnosti