Můj potenciál - Impact First : Impact First

Můj potenciál

  • Účastník 1. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Projekt chce v Královéhradeckém kraji podpořit osoby ohrožené na trhu práce, které si nemohou dovolit komerční programy osobního rozvoje - poradenství a koučink. Konkrétně se chce zaměřit na osoby evidované na Úřadu práce, na osoby, které pečují o dítě nebo osobu blízkou a chtějí se vrátit do zaměstnání. Své služby budou nabízet také hendikepovaným nebo lidem starším 50 let, kterým hrozí ztráta zaměstnání.
  • Podrobnosti