Nová Therapy - Impact First : Impact First

Nová Therapy

  • Účastník 6. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Nová Therapy v současnosti provozuje zaštiťuje tři gastro provozy - restauraci, bistro a cateringové služby. Ve všech provozovnách pracují lidé, kteří absolvovali léčbu závislosti na návykových látkách a osoby po výkonu trestu odnětí svobody (který s drogovou závislostí úzce souvisí). Vzhledem k často bohaté drogové a kriminální minulosti mají tyto osoby ztížený přístup na otevřený trh práce. Projekt Nová Therapy je postavený právě na zvyšování pracovního uplatnění zástupců této cílové skupiny.
  • Podrobnosti

    Mentoři: David Kovalský, Jiří Panuška

    Web:http://www.cafe-therapy.cz/