Paradix - Impact First : Impact First

Paradix

  • Účastník 2. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Cílem projektu je rekonstrukce bývalého hotelu Centrál v Nové Pace pro účely sociálního podnikání. Hlavním předmětem podnikání je potom zřídit a provozovat kavárnu, provozovat pražírnu kávy a nabízet a provozovat úklidové služby. V rekonstruovaném objektu pak chceme dále provozovat kulturní a společenské akce.
  • Podrobnosti