Recovery - Impact First : Impact First

Recovery

  • Účastník 6. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Poskytuje terapeutický program osobám ohroženým závislostí nebo syndromem závislosti. Program je určen cílové skupině, která veřejně dostupné péči nedůvěřuje. Vizí projektu je nabízet své dlouholeté zkušenosti s terapií závislostí v takovém formátu, aby byly atraktivní i pro skupiny s vysokým sociálním statutem. Dále potom nahradit stávající model nestrukturované péče privátních praktických a psychiatrických ordinací nabídkou cílené strukturované terapeutické péče. A také komerční aktivitou doplnit fundraisingové zdroje mateřské organizace SANAIM z.ú.
  • Podrobnosti

    Mentor: Kamila Brandejsová

    Web:http://www.sananim.cz