Restart - Impact First : Impact First

Restart

  • Účastník 2. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Nabízíme kavárnu s tréninkovými pracovními místy pro dospívající a mladé dospělé od 15 do 25 let, kteří jsou v kontaktu s nízkoprahovými sociálními službami. Chceme jim zprostředkovat první pracovní zkušenost a následně jim pomoci nalézt vlastní uplatnění na trhu práce.  
  • Podrobnosti