Šijusitu za horami - Impact First : Impact First

Šijusitu za horami

  • Finalista 2. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Projekt aspiruje na vytvoření recyklační šicí dílny, která na Jesenicku podpoří dlouhodobě nezaměstnané šičky, a která bude přispívat k řešení ekologických problémů zpracováním odpadních textilních materiálů. Dílna bude naplňovat principy ekologické i sociální udržitelnosti a poskytovat příklad dobré praxe odpovědného podnikání vzhledem k životnímu a sociálnímu prostředí v periferním regionu, který se potýká s mnohými problémy a kde takovéto příklady schází.