Škola 21 - Impact First : Impact First

Škola 21

  • Speciální ocenění 3. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Škola 21 je vzdělávací iniciativou mladých lidí pro mladé lidi (tzv. generace mileniálů). Reagujeme na fenomén definovaný jako: “Krize středního věku ve dvaceti”. Naší misí je:
    1. hlásat, že pociťovat úzkost, ztrátu smyslu nebo zažívat pocity nedostatečnosti je dnes vcelku běžné, ale nemělo by se to stát životní normou.
    2. nabízet řešení formou pravidelných sebepoznávacích aktivit, podporou komunity a možností spolutvořit své vzdělávání, které vede k lepšímu poznání sebe sama jako jediného orientačního bodu v době plné svobody a možností (a z toho pramenící frustrace).
  • Podrobnosti