Společensky odpovědné zadávání zakázek - Impact First : Impact First

Společensky odpovědné zadávání zakázek

  • Účastník 1. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Cílem je vytvořit platformu ve formě poradenské agentury nebo advokátní kanceláře pro společensky odpovědné zadávání zakázek s využitím možností, které mají zadavatelé i dodavatelé. Při zadávání veřejných zakázek se pouze v malé míře zadavatel snaží podporovat sociální začleňování, malé i střední podniky včetně podniků sociálních. Část překážek je pouze z nedostatku znalostí a malé podpory.