Strom života - Impact First : Impact First

Strom života

  • Účastník 3. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Projekt Strom života je mobilní hospic, který umožňuje nevyléčitelně nemocným 24 hodinovou péči 7 dní v týdnu nejen sociální a zdravotní, ale také psychoterapeutickou, duchovní a to v domácím prostředí, kde se cítí nejlépe a mohou strávit poslední dny života v kruhu svých nejbližších. Hlavní myšlenkou je dostupnost pro těžce nemocné a jejich rodiny, kteří mají jediné přání, zůstat v domácí péči, v prostředí známém a mezi svými blízkými.
  • Podrobnosti