Vaše domácnost v našich rukou - Impact First : Impact First

Vaše domácnost v našich rukou

  • Finalista 1. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Zelený ostrov je sociální podnik v Dobřichovicích u Prahy, který je zaměřený na zaměstnávání osob s poruchami sluchu. Cílem založení podniku bylo propojit chybějící služby v místní lokalitě a zároveň vytvořit pracovní místa pro cílovou skupinu zdravotně znevýhodněných. Provoz menší prádelny, kde se pere, žehlí a mandluje, je pro ně ideální. Sociální podnik chce svou nabídku rozšířit také o úklidové služby v domácnosti.
  • Podrobnosti