Nadačník - Impact First : Impact First

Nadačník

  • Finalista 1. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Projekt "Nadačník" sociálního podniku Ve středu bude pomáhat hendikepovaným lidem nebo rodinám s podobnými problémy se získáváním peněz na specifické potřeby (např. nákup speciálních kompenzačních pomůcek) od nadací a nadačních fondů. Řeší tak absenci veřejného registru nadací, nadačních fondů i příspěvků, která zatím centrálně neexistuje. Osoby s postižením a jejich rodiny se často nevyznají v nabídce jednotlivých nadací a často nejsou schopni vyhledat potřebné informace a formuláře, kde je možné získat prostředky na konkrétní potřeby nepodpořené státní sociální politikou. K vyhledávání poslouží aktualizovaný online rozcestník a jednoduchá webová aplikace, které dotyčného dovedou ke konkrétním možnostem a klíčovým informacím.