Vrátka - Impact First : Impact First

Vrátka

  • Účastník 5. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Spolek má činnosti zaměřené na integraci hendikepovaných osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Spolupráce se školami, sociálními pracovníky, asistenty dětí, rodiči. Celoroční činnost v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání dospělých osob. Pomáhá zajišťovat pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením, a to i v několika vlastních provozovnách. Nabízíme možnost vzdělávání a sociální službu sociální rehabilitace. Budujeme chráněná pracoviště pro osoby s různými druhy hendikepů. V současné době zaměstnáváme okolo 40 lidí s různým postižením v 8 různorodých provozech.
  • Podrobnosti