Zámek Omlenička - Impact First : Impact First

Zámek Omlenička

  • Účastník 3. běhu Impact First
  • Popis projektu
    Znovuzrozený zámek bude centrem lokální prosperity vysídlené jihočeské pohraniční oblasti. Jádrem projektu je pobytový edutainment = učení hrou. Naši zákazníci se znovu mohou naučit hospodařit, pronajmout si a obdělávat "svoji půdu", pečovat o své zdraví i získat manuální dovednosti v tradičních řemeslech. Moderní šlechtictví, chápeme jako sociální prevenci. Co to znamená? Hospodařit s majetkem v horizontu generací, vědomě vychovávat děti, s noblesou pomáhat a podporovat slabší, přirozeně udržovat sociální rovnováhu ve smyslu hesla "nedávej rybu, nauč rybařit".
  • Podrobnosti