PrůběhprogramuPrvní etapa: Start

Start – příprava

Vybereme dvacet účastníků, kteří se začnou připravovat na zahajovací jednodenní Kickoff. Plánujeme dvě setkání, jedno v Čechách a druhé na Moravě. Vybrané týmy si pro setkání připraví strukturovanou prezentaci, naučí se připravit one pager a Lean Canvas pro svůj projekt.

Druhá etapa: První sprint

První sprint – Kickoff

Na Kickoffu každý tým přednese připravenou prezentaci a obdrží zpětnou vazbu od poroty. Během dne se naučí analyzovat svůj podnikatelský záměr, identifikovat rizika, sestavit projektový plán a nastavit priority. Porota na konci dne vybírá pět účastníků v Čechách a pět účastníků na Moravě, kteří postoupí do druhého sprintu.
Třetí etapa: Druhý sprint

Druhý sprint

Týmy se během dvou měsíců naučí pracovat s metodou design thinking – tvořit řešení na základě potřeb cílové skupiny. Budou testovat prototypy svých aktivit, vyhodnocovat výsledky a upravovat svoji strategii, naučí se připravit odpovídající marketingovou strategii a měřit dopad svého podnikání. Doprovázet je budou mentoři, potkají se také se špičkami v oblasti společensky prospěšného podnikání.


Čtvrtá etapa: Třetí sprint

Třetí sprint

Ty nejlepší týmy se ve třetím sprintu naučí postavit podnikatelský model, identifikovat zdroje financování, škálovat svoje aktivity a pracovat s cílovou skupinou. Na této cestě je podpoří kromě mentorů ještě konzultanti. Týmy získají členství v Impact Hubu v Praze, Brně a Ostravě. Budou tak mít přístup k další paletě odborníků a rozšíří se jim možnosti inspirace a rozvoje.
Pátá etapa: Cíl

Cíl – vyhlášení vítěze

Na závěr se za účasti veřejnosti a médií uskuteční slavnostní prezentace čtyř finalistů programu, kteří získávají napojení na investory, možnost získat úvěr od České spořitelny a mediální propagaci. Absolutní vítěz si odnáší 50 000 Kč.