Vítězné Oživeno!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Praha, 28. června 2018

Vítězem 6. běhu akceleračního programu Impact First se stala středočeská komunita Bétel. Projektem Oživeno pomáhá uživatelům návykových látek zbavit se závislosti a to prostřednictvím práce v nábytkářské dílně při opravách a restaurování nábytku.

Slavnostní zakončení programu proběhlo ve čtvrtek 21. června 2018 v Mramorovém sále České spořitelny.

Vítězný tým získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč od partnera projektu – Nadace České spořitelny, dále navazující podporu mentorů a členství, které umožňuje práci ve sdílených prostorách sítě Impact Hub.

Oživeno je projekt komunity Bétel, která se zaměřuje na pomoc mužům v boji se závislostmi a to prostřednictvím práce při stěhování, opravování a revitalizaci použitého nábytku. Komunita chce rozšířit svojí činnost také na ženy zapojené do prostituce a závislé na návykových látkách.

“Účast v programu Impact First byla pro opravdu náročná, ale přinesla nám skvělé výsledky, za které jsme opravdu vděční. Díky programu jsme se propojili se skvělými lidmi, ať už z řady mentorů nebo expertů – jejich pomoc a nadšení nám pomáhalo při překonávání překážek při rozběhu našeho nového projektu,” říká spoluzakldatelka komunity Bétel – Veronika Tichá.

Od března do června tohoto roku se programu Impact First zúčastnilo 8 organizací, mezi které patří: Confused , Jarošův statek, Modrý domeček, Mental Café,  Nová Therapy, Oživeno, RECOVERY Adiktologické Centrum.

V rámci programu, a především díky intenzivní práci s mentory, si účastníci vylepšili a stabilizovali své společensky prospěšné podnikání, a to ve všech oblastech byznysu jakými jsou např. organizace práce, nastavení kompetencí v týmu, marketing, cenotvorba, finanční plánování.

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

Další běh začíná již na začátku září. Přihlášky pro Early Birds jsou do 29. července a finální uzávěrka je 12. srpna 2018.

  • Datum publikování: 28. června 2018
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn