Vítězné Oživeno! - Impact First : Impact First

Vítězné Oživeno!

Praha, 28. června 2018

Vítězem 6. běhu akceleračního programu Impact First se stala středočeská komunita Bétel. Projektem Oživeno pomáhá uživatelům návykových látek zbavit se závislosti a to prostřednictvím práce v nábytkářské dílně při opravách a restaurování nábytku.

Slavnostní zakončení programu proběhlo ve čtvrtek 21. června 2018 v Mramorovém sále České spořitelny.

Vítězný tým získal finanční odměnu ve výši 50 000 Kč od partnera projektu – Nadace České spořitelny, dále navazující podporu mentorů a členství, které umožňuje práci ve sdílených prostorách sítě Impact Hub.

Oživeno je projekt komunity Bétel, která se zaměřuje na pomoc mužům v boji se závislostmi a to prostřednictvím práce při stěhování, opravování a revitalizaci použitého nábytku. Komunita chce rozšířit svojí činnost také na ženy zapojené do prostituce a závislé na návykových látkách.

“Účast v programu Impact First byla pro opravdu náročná, ale přinesla nám skvělé výsledky, za které jsme opravdu vděční. Díky programu jsme se propojili se skvělými lidmi, ať už z řady mentorů nebo expertů – jejich pomoc a nadšení nám pomáhalo při překonávání překážek při rozběhu našeho nového projektu,” říká spoluzakldatelka komunity Bétel – Veronika Tichá.

Od března do června tohoto roku se programu Impact First zúčastnilo 8 organizací, mezi které patří: Confused , Jarošův statek, Modrý domeček, Mental Café,  Nová Therapy, Oživeno, RECOVERY Adiktologické Centrum.

V rámci programu, a především díky intenzivní práci s mentory, si účastníci vylepšili a stabilizovali své společensky prospěšné podnikání, a to ve všech oblastech byznysu jakými jsou např. organizace práce, nastavení kompetencí v týmu, marketing, cenotvorba, finanční plánování.

Program Impact First organizuje síť coworkingových center Impact Hub a je součástí nabídky Nadace České spořitelny a sociálního bankovnictví České spořitelny, která úspěšným účastníkům nabízí i možnost financování jejich projektů formou úvěru.

Další běh začíná již na začátku září. Přihlášky pro Early Birds jsou do 29. července a finální uzávěrka je 12. srpna 2018.

  • Datum publikování: 28. června 2018